Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/26303,Notacja-z-kpt-Wladyslawem-Dabrowskim.html
2024-04-13, 02:53

Notacja z kpt. Władysławem Dąbrowskim

Nagranie odbyło się 17.11.2021 r.

Kpt. Władysław Dąbrowski urodził się 1924 r. w Nowogródku. W 1940 r. wraz z matką i bratem został zesłany na Syberię. Ojciec rodziny został skazany na 15 lat pracy w łagrze. Od kwietnia 1942 r.  Władysław był żołnierzem Polskich Sił na Zachodzie: Armii Polskiej w ZSRR. Wraz z Armią Andersa rodzina opuściła ZSRR. We Włoszech kpt. Władysław Dąbrowski w 2. Korpusie Polskim brał udział w walkach o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony