Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34390,Notacja-z-Franciszkiem-Batorym.html
2024-05-28, 00:25

Notacja z Franciszkiem Batorym

Nagranie notacji odbyło się 31.05.2022 r.

Pan Franciszek Batory w czasie niemieckiej okupacji był gońcem AK. Po wkroczeniu Sowietów majątek rodziny Batorych został rozgrabiony przez UB i NKWD, a Franciszek (wraz z dwoma siostrami) trafił na trzy miesiące do więzienia. Dużą część swojej opowieści Franciszek Batory poświęcił bratu Józefowi Batoremu (oficerowi WP i ZWZ-AK, szefowi łączności WiN) oraz procesowi sądowemu IV Zarządu WiN

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony