Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34398,Notacja-z-Teresa-Jaron.html
2024-04-13, 02:23

Notacja z Teresą Jaroń

Nagranie notacji odbyło się 30.08.2022 r.

Jaroń Teresa – w czasie okupacji niemieckiej rodzina pani Teresy prowadziła działalność konspiracyjną. Od 1941 r. Pani Teresa była łączniczką skierniewickiego Obwodu AK „Sroka”, od czerwca 1944 r. również sanitariuszką. Po wojnie pracowała w Ursusie, wyszła za mąż za żołnierza AK Józefa Jaronia.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony