Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34428,Notacja-z-Janina-Tyborowska-Urbanska.html
2024-05-21, 09:44

Notacja z Janiną Tyborowska-Urbańską

Nagranie notacji odbyło się 27.07.2022 r.

Pani Janina Tyborowska-Urbańska opowiedziała nam o życiu w okupowanej stolicy, gdzie uczęszczała do szkoły, która mieściła się obok getta warszawskiego. Przez niemal rok w mieszkaniu rodziny Pani Janiny przechowywane były dwie Żydówki: Helena i Wanda Marganiec. W tym samym mieszkaniu odbywały się również konspiracyjne spotkania AK, które Pani Janina jako dziecko ukradkiem obserwowała. Po wybuchu Powstania Warszawskiego wraz z matką zmuszone były uciekać z domu, Pani Janina widziała wtedy zbrodnie niemieckie popełniane na mieszkańcach stolicy.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony