Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34450,Notacja-z-Janem-Nowinskim.html
2024-05-21, 08:11

Notacja z Janem Nowińskim

Nagranie notacji odbyło się 06.06.2022 r.

Pan Jan Nowiński opowiedział nam o stanie wojennym, podczas którego wraz z dwoma kolegami krzyczał z okna „Precz z ZOMO”, „Solidarność” oraz inne okrzyki godzące w komunizm. Na skutek tych działań został wyrzucony z hotelu pracowniczego. Pan Jan wspomniał również o swojej późniejszej karierze zawodowej w policji oraz pasji do skoków spadochronowych.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony