Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/37222,Notacje-z-Teresa-Bochwic.html
2024-05-28, 01:11

Notacje z Teresą Bochwic

Cykl nagrań notacji z Panią Teresą Bochwic odbywa się od 21.10.2022 r.

Pani Teresa Bochwic, działaczka opozycji antykomunistycznej, dziennikarka, publicystka opowiedziała nam o losach swojej rodziny w okresie II wojny światowej, rodzicach (Anna Rudzińska z domu Wojciechowska, Witold Rudziński), a  także przekazała swoje barwne, choć często dramatyczne wspomnienia z czasów opozycji antykomunistycznej. Świadek Historii prowadzi nas przez powojenną Warszawę, kolejne dekady lat PRL-u, kreśląc przy tym obraz komunistycznej rzeczywistości, społecznych realiów, w jakich żyli wówczas młodzi ludzie. Opisuje codzienne problemy i dramaty w czasach komunizmu. Była czynnym świadkiem wydarzeń marcowych w 1968 r. Wspomina zaangażowanie w działalność opozycyjną, Komitet Obrony Robotników, drugi obieg, czy powstawanie i inicjatyw w ramach Solidarności Oświaty i Wychowania.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony