Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/37225,Notacje-z-Miroslawem-Chojeckim.html
2024-05-28, 00:24

Notacje z Mirosławem Chojeckim

Cykl nagrań notacji z Panem Mirosławem Chojeckim odbywa się od 14.10.2022 r.

Świadek Historii przedstawia proces zaangażowania się w działalność opozycyjna w latach 70- tych. Kreśli początki organizacji pomocy dla represjonowanych robotników w Ursusie i Radomiu w 1976 r. Opisuje jak powstawał Komitet Obrony Robotników. Szczegółowo opowiada o formowaniu się drugiego obiegu, powstaniu wydawnictwa NOW-a. To także historia emigracji do Francji i dalszego wsparcia w działalności antykomunistycznej.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony