Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38322,Notacja-z-Stefanem-Meissnerem.html
2024-05-27, 23:37

Notacja z Stefanem Meissnerem

Nagranie notacji odbyło się 11.08.2022 r.

Świadek opowiada o służbie w Armii Krajowej oraz przebiegu Powstania Warszawskiego, w którym uczestniczył jako żołnierz Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - IV zgrupowanie "Gurt" - 2. kompania - pluton 140. Walczył w Śródmieściu Północ, został ciężko ranny 10.09.1944 r.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony