Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38337,Notacja-z-Olgierdem-Smolenskim.html
2024-05-27, 23:22

Notacja z Olgierdem Smoleńskim

Nagranie notacji odbyło się 12.10.2022 r.

Pan Olgierd Smoleński wspomina działalność w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów na Politechnice Warszawskiej. Po wybuchu stanu wojennego udostępniał mieszkanie przy ul. Podbipięty w Warszawie na drukarnię; pisanie matryc, drukarz ulotek, pism. Aktywnie spierał Grupy Oporu: m.in. nagrywał kasety do “gadał”, dostarczał informacji do przygotowania akcji, uczestnik akcji specjalnych m.in. zasmradzania.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony