Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38340,Notacja-z-Zdzislawem-Jarzebowskim.html
2024-05-27, 23:49

Notacja z Zdzisławem Jarzębowskim

Nagranie notacji odbyło się 04.11.2022 r.

Świadek opowiada o swojej aktywności na rzecz Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Mówi o stanie wojennym, druku i kolportażu prasy podziemnej i ulotek, produkcji patriotycznych wpinek. Wspomina też bogaty życiorys patriotyczny swojego dziadka. Opowiada historię swojego ojczyma Tadeusza Areckiego, który został przywieziony pierwszym transportem do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz i otrzymał tam numer obozowy 409.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony