Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39375,Notacja-z-Ryszardem-Bakiem.html
2024-05-27, 23:12

Notacja z Ryszardem Bąkiem

Nagranie notacji odbyło się 27.06.2023 r.

Pan Ryszard  wspomina kształtowanie się Solidarności we wrocławskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego, gdzie w sierpniu 1980 r. został współorganizatorem strajku. Sytuacja powtórzyła się po wybuchu stanu wojennego, w następstwie czego został zatrzymany i internowany. W latach 1982–1984 koordynował kolportaż oraz druk ulotek i podziemnych pism wrocławskich tajnych struktur zakładowych „S”. Wielokrotnie był zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony