Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/39379,Notacja-z-Wojciechem-Mysleckim.html
2024-05-21, 09:24

Notacja z Wojciechem Myśleckim

Nagranie notacji odbyło się 27.06.2023 r.

Pan Wojciech Myślecki opowiedział nam o swoim pełnym przygód dzieciństwie w powojennym Wrocławiu oraz o studiach na Politechnice Wrocławskiej i związanymi z  tym wydarzeniami marcowymi z 1968 r. Po wybuchu stanu wojennego współorganizował strajk okupacyjny na uczelni, który został brutalnie złamany, a on sam internowany. Jednak to Solidarność Walcząca stanowi trzon rozmowy, ponieważ Pan Wojciech był jej ważnym członkiem, gdzie m.in. pełnił funkcję łącznika Solidarności Walczącej z innymi podziemnymi organizacjami, był koordynatorem ruchu wydawniczego SW, odpowiadał za organizację, dział łączności z krajem i zagranicą oraz przejęcia transportów ze sprzętem i materiałami poligraficznymi. Był współpracownikiem komórki wywiadu i kontrwywiadu SW oraz jej podziemnego Radia. W latach 1982-1988 r. Pan Wojciech Myślecki był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom i karany grzywnami.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony