Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/40495,Notacja-z-Miroslawem-Folda.html
2024-04-13, 02:26

Notacja z Mirosławem Fołdą

Nagranie notacji odbyło się 16.08.2023 r.

Podczas notacji Pan Mirosław opowiedział o działalności w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych w gminie Gniewkowo. Szczegółowo omówił także sprawę znanego mu osobiście Piotr Bartoszcze zamordowanego prawdopodobnie przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony