Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/notacje/24152,Sokol-Helena.html
2024-03-02, 12:06
Świadek historii
Sygnatura

N1229

W relacji między innymi

Nauczycielka, organizatorka pomocy dla getta warszawskiego.

Jako siedmioletnia dziewczynka przeprowadza się wraz z rodzicami do Łomianek koło Warszawy, wsi zamieszkałej przez Polaków, Żydów i Niemców. Tam nawiązuje przyjazne relacje z dziećmi pochodzenia żydowskiego, a cała wieś żyje ze sobą we wzajemnej zgodzie. W 1939 r. mieszkańcy Łomianek po raz pierwszy doświadczają okrucieństw II wojny światowej. W 1940 r. przyrodni brat Heleny zostaje aresztowany podczas łapanki ulicznej i trafia do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie umiera. Helena wraz z matką zaczyna organizować pomoc żywnościową dla Żydów z getta warszawskiego.

Data urodzenia
31.07.1928 r.
Data nagrania
01.03.2018 r.
Miejsce nagrania
dom świadka, Warszawa, Polska
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony