Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii

Tadeusz Stankiewicz

Sygnatura

N1244

W relacji między innymi

Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Gdy wybucha II wojna światowa, Tadeusz Stankiewicz ma zaledwie dziewięć lat. Jego ojciec Stanisław jest leśnikiem w Godnie koło Opola Lubelskiego. Dla Żydów z pobliskiego getta organizuje prace leśne, żeby poprawić ich sytuację bytową. Kiedy w 1942 r. Niemcy przystępują do likwidacji getta, ryzykując życie całej rodziny, ojciec podejmuje akcję ukrywania i żywienia ok. 60 Żydów. Mieszkają oni w ziemiankach i szałasach wybudowanych w rejonie leśnych bagien na terenie leśnictwa. Tadeusz Stankiewicz wraz z matką i siostrą włączają się w te działania.

Na skutek donosu Niemcy odkrywają ziemianki i mordują ukrywających się Żydów. Ratują się tylko ci, którzy przebywali w leśniczówce. Tadeusz Stankiewicz wraz z siostrą Barbarą Dembek w 2006 r. zostają odznaczeni Medalem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry