Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii

Henryk Majewski

Sygnatura

N1094

W relacji między innymi

Żołnierz Armii Czerwonej, oficer Ludowego Wojska Polskiego, wykładowca Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

Henryk Majewski jest 12-letnim dzieckiem gdy NKWD aresztuje jego ojca. To wtedy widzi go po raz ostatni, dopiero po wielu latach dowie się, że po kilku miesiącach spędzonych w więzieniu został zamordowany w ramach Operacji Polskiej podobnie jak ponad 111 tys. Polaków zamieszkujących po I wojnie światowej terytorium ZSRS. W 1943 r. Henryk zostaje wcielony do Armii Czerwonej i walczy na froncie. Ciężko ranny w bitwie pod Głogowem Małopolskim, trafia na dwa i pół roku do szpitala. Po wyzdrowieniu dezerteruje i dołącza do Ludowego Wojska Polskiego, z którym wiąże się na kolejne 42 lata. Bierze udział w wysiedlaniu Niemców z Ziem Zachodnich, uczestniczy w operacji „Dunaj”, wykłada na Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie.

Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry