Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii

Jerzy Krakus

Sygnatura

N1426

W relacji między innymi

Inżynier konstruktor, świadek II wojny światowej, harcerz, więzień placówek karno-śledczych UB/NKWD w Warszawie i obozów pracy, zasłużony architekt, przedsiębiorca budowlany.

Jerzy Krakus w chwili wybuchu II wojny światowej ma pięć lat i należy do pokolenia dzieci, którym przyjdzie spędzić swoje dzieciństwo w czasach wojennej pożogi. Doświadcza życia pod okupacją, jest również świadkiem organizowania przez rodziców konspiracyjnych spotkań Armii Krajowej, które odbywają się w jego domu. W okresie powojennym wstępuje do harcerstwa, gdzie odbiera tajne przeszkolenie wojskowe. Z powodu tej nielegalnej działalności staje się celem UB. W wyniku procesu zostaje oskarżony i skazany na 2,5 roku więzienia. Nim udaje mu się odzyskać wolość, przechodzi przez pięć różnych placówek więziennych.

Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry