Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii
Sygnatura

N1375

W relacji między innymi

Proboszcz parafii Krasne na Ukrainie, wieloletni współpracownik ks. Antoniego Chomickiego.

Jest rok 1981 – ks. Stanisław Szulak rozpoczyna pracę z ks. Antonim Chomickim w parafii katolickiej Murafa na Ukrainie. Posługę duchową pełnią tam razem przez siedemnaście lat. Podczas wspólnej pracy ks. Antonii opowiada ks. Stanisławowi o swojej przeszłość z czasów stalinowskich.

Ksiądz Chomicki w 1937 r. został proboszczem katolickiej parafii w Klesowie na Wołyniu. Gdy rozpoczęły się przymusowe wysiedlenia Polaków z Kresów Wschodnich, namawiał rodaków do pozostania na miejscu. Sam także nie zamierzał wyjeżdżać. Przez cały czas swojej posługi doświadczał prześladowań ze strony NKWD. W lutym 1946 r. został aresztowany i skazany na dziesięć lat pracy na Workucie. Skierowano go do pracy przy budowie nowej linii kolejowej. Za dnia musiał przerzucać hałdy zamarzniętego piachu i żwiru. Nocami był przesłuchiwany. W czasie swojego pobytu w łagrach wspierał duchowo innych więźniów.

Data urodzenia
22.10.1954 r.
Data nagrania
05.07.2019 r.
Miejsce nagrania
klasztor, Tywrów, Ukraina
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry