Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/notacje/24349,Adamczyk-Andrzej.html
2022-06-27, 16:24
Świadek historii

Andrzej Adamczyk

Sygnatura

N1462

W relacji między innymi

Mistrz na wydziale budowy kadłubów okrętów Stoczni Północnej, uczestnik strajków w 1980 r. i 1981 r., działacz związkowy, członek NSZZ „Solidarność”, internowany i więziony, współzałożyciel Bractwa Oblatów św. Brygidy w Gdańsku.

Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego Andrzej Adamczyk z kilkoma pracownikami Stoczni Północnej w Gdańsku współtworzy kasę zapomogowo-pożyczkową dla represjonowanych i ich rodzin. Jej działanie przerywają aresztowania w czerwcu 1983 r. Po wyjściu z więzienia Andrzej Adamczyk zostaje współorganizatorem Bractwa Oblatów św. Brygidy przy kościele pod jej wezwaniem, który już w 1980 r. stanowił centrum opieki duszpasterskiej nad strajkującymi robotnikami. Bractwo współdziała z proboszczem parafii ks. Henrykiem Jankowskim. Organizacja ma szerszą formułę niż tylko kontynuacja misji tamtej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zapewnia przestrzeń do spotkań ludzi związanych z działalnością opozycyjną, organizuje szkolenia pracownicze dotyczące prawa pracy i prawa związkowego, wykłady z historii i ekonomii, naukę języków, wystawia służby ochrony mszy świętych za ojczyznę w kościele św. Brygidy i w kościele Mariackim w Gdańsku.

Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony