Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii

Józef Rymsza

Sygnatura

N1465

W relacji między innymi

Spawacz zbrojarz, kierownik Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w Kościerzynie.

W grudniu 1970 r. kolumny wojskowe z całej Polski ciągną na Wybrzeże. Przez Kościerzynę przejeżdżają czołgi i wojskowe ciężarówki, kierując się na Gdańsk. Ta mobilizacja komunistycznego wojska przeciwko protestującym robotnikom i jawny pokaz siły PRL wzbudzają sprzeciw społeczeństwa. Dziewiętnastoletni Józef Rymsza z dwoma kolegami wykonuje kilka nielegalnych ulotek. Józef własnoręcznie kaligrafuje litery pismem technicznym i jedną kartkę zawiesza w gablocie miejscowego kina. Na drugi dzień widzowie, w tym milicjant, mogą zobaczyć ich dzieło. Treść ulotki brzmiała mniej więcej tak: „Nie zgadzamy się z tym, co robi władza ludowa. Nie rozumiemy, jak partia robotnicza może kierować siły jakieś tam porządkowe na ludzi pracy ".

Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry