Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/notacje/24521,Wegrzyn-Jan.html
2022-05-28, 14:42
Świadek historii

Jan Węgrzyn

Sygnatura

N1088

W relacji między innymi

Działacz opozycji w okresie PRL i członek NSZZ „Solidarność”, redaktor Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” w FSM w Bielsku-Białej, internowany w stanie wojennym.

Jest 1982 r. Trwa stan wojenny. Do Zakładu Karnego w Załężu koło Rzeszowa komuniści przywożą dużą grupę internowanych działaczy opozycji. Jeden z więźniów, z którym zamknięty jest Jan Węgrzyn, demontuje przytwierdzoną do ściany drewnianą pryczę i wybija otwór do sąsiedniej celi. Wkrótce internowani przebijają przejścia do innych pomieszczeń i demolują cały pawilon więzienny. Z powodu zamieszek do zakładu karnego przybywa specjalna grupa strażników wyszkolona do tłumienia buntów i dochodzi do starć. Wrzenie zostaje spacyfikowane, a członkowie „Solidarności” z powrotem przewiezieni są do ZK w Nowym Łupkowie w Bieszczadach.

Język

Biogram świadka

Opcje strony