Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwarka

Notacje

Świadek historii
Sygnatura

N0571

W relacji między innymi

Harcerz, żołnierz AK, więzień nr 918 i uciekinier z niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. W okresie stalinowskim skazany na 10 lat więzienia za przynależność konspiracyjną. Inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej, pracownik Stoczni Gdańskiej.

Pierwsze dwa lata funkcjonowania obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau. Kazimierz Piechowski jest więźniem nr 918 z tzw. drugiego transportu. Znaczący procent więźniów to tak jak on – harcerze. Pamiętają o zasadach organizacji, mają swój kodeks. Po latach nazwie go „honorowym kodeksem pierwszych dwóch transportów”. Chodzi o to, żeby jak najwięcej więźniów wytrzymało katorżniczą pracę ponad siły i przeżyło. Jak najdłużej przeżyło. Organizują się tak, żeby starsi, silniejsi asekurowali słabszych. Przydzielają między sobą zadania tak, aby wszyscy mogli je wykonać. Dla słabego fizycznie kolegi zbyt ciężka praca oznacza szybką śmierć z wycieńczenia. Czasem trzeba pracować za kogoś kto opadł z sił, maskować jego słabość. Słabych nie wysyłają do taczek, bo to najcięższa praca. Dla nich niech zostaną łopaty. Trzeba też dopilnować, żeby słabi mogli się wyspać przed kolejnym dniem katorgi. Mimo odgradzających ich od wolności drutów uważają, że tu też są harcerzami i obowiązuje ich rota ślubowania harcerskiego. Słabszemu, choremu trzeba pomóc…

Data urodzienia
03.10.1919 r.
Data nagrania
26.06.2012 r., 19-20.07.2012 r., 07.05.2015 r.
Miejsce nagrania
dom świadka, Gdańsk, Polska; Centrala IPN, Warszawa, Polska
Realizacja
Biuro Edukacji Narodowej
Język
Polski

Biogram świadka

Opcje strony

do góry