Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/25321,Notacja-z-Janem-Brodzinskim.html
2024-05-21, 09:37

Notacja z Janem Brodzińskim

Nagranie odbyło się 15.09. 2021 r.

Pan Jan Brodziński jako dziecko spędził okupację niemiecką na warszawskim Mokotowie. W trakcie Powstania Warszawskiego wraz ze starszym bratem Antonim został wzięty do niewoli i wysłany wraz z całym transportem mężczyzn do KL Stutthof. Dzięki bohaterskim staraniom matki, bracia Brodzińscy zostali zwolnieni z tego obozu w styczniu 1945 r. Kolejne miesiące wojny przeżyli na południu Niemiec, gdzie pracowali przymusowo.

Notacja  ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony