Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30421,Notacja-z-Wojciechem-Nachilo.html
2024-05-28, 01:11

Notacja z Wojciechem Nachiło

Nagranie notacji odbyło się 22.02.2022 r.

Wojciech Nachiło jako nastolatek wchodzący na drogę dorosłości, został przez brata (Ryszarda) wciągnięty w działalność antykomunistyczną. W stanie wojennym zaangażował się w działania jednej z najważniejszych Grup Oporu -  „Waldeczków”. Brał aktywny udział w akcjach ulotkowych, rozstawiania gadał -  magnetofonów z silnym głośnikiem  (m.in. na dachu budynków sąsiadujących z więzieniem na Rakowieckiej), przygotowywaniu transparentów i ochronie przy manifestacjach. Świadek Historii opowiedział nam również o niebezpiecznym wykorzystywaniu wyrzutników pirotechnicznych.

W 1984 r., po aresztowaniu Wiktora Świercza, przejął kierowanie grupą.  W swojej opowieści wspomina o relacjach, jakie panowały wewnątrz grup oraz wśród ich szefów. Podczas notacji odnosi się również do działań Służby Bezpieczeństwa (w tym swojego zatrzymania)i agentów wewnątrz struktury Grup Oporu. Relacja Wojciech Nachiło to także opowieść o Radiu Solidarność oraz nadziejach i rozczarowaniach płynących z okresu przełomu i narodzin III RP.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony