Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30422,Notacja-z-Maksymilianem-Biskupskim.html
2024-05-28, 00:41

Notacja z Maksymilianem Biskupskim

Nagranie odbyło się 01.04.2022 r.

Maksymilian Biskupski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wybitny rzeźbiarz, poeta i malarz, autor pomników związanych z historią Polski i martyrologią Polaków, m.in. : pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie w Warszawie (1995); Chrystus Wszystkich Zaginionych – „Chrystus Katyński” w Katedrze polowej w Warszawie przy ul. Długiej (2008); pomnik i płyta Ignacego Paderewskiego w Genewie (2000); pomnik Ewakuacji Bojowników Getta Warszawskiego (2010).  Po studiach pracował m.in. w Państwowym Zespole Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. Był represjonowany przez komunistyczne władze PRL. Został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

 

Opcje strony