Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30430,Notacja-z-Jakubem-Tomaszem-Nowakowskim.html
2024-05-28, 00:35

Notacja z Jakubem Tomaszem Nowakowskim

Nagranie notacji odbyło się 08.02.2022 r.

Pan Jakub Tomasz Nowakowski opowiedział nam o swoim dzieciństwie, o sytuacji w Polsce w przededniu wybuchu wojny oraz o wrześniu 1939 r. widzianym oczami nastolatka. Zrelacjonował jak wyglądał dzień powszechny w okupacyjnej Warszawy, pierwsze niemieckie represje skierowane przeciwko Polakom i Żydom. Wspomina swoją historię w konspiracji AK (np. działanie w Małym Sabotażu), jego udział w akcjach bojowych OS „Jan” oraz relacje z kolegami z konspiracji („Jeremi”, „Lot”). Opowiada także o Powstaniu Warszawskim i udziale w walce Jakuba Nowakowskiego (np. atak na Dworzec Gdański), który odcięty od swojego oddziału walczył na Żoliborzu.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony