Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30433,Notacja-ze-Zdzislawem-Lipiakiem.html
2024-05-27, 23:33

Notacja ze Zdzisławem Lipiakiem

Nagranie odbyło się 09.02.2022 r.

Andrzej Lipiak – konspirator AK działający w rejonie Mińska Mazowieckiego (Kołbiele, Glinianka) i związany z oddziałami por. Babinicza” i ppor. Tadeusza Kuryłka „Śmiałego”.

Pan Andrzej Lipiak opowiedział nam szczegółowo o swoich akcjach konspiracyjnych w czasie niemieckiej okupacji. Mówił m.in. o rozbiciu gminy w Siennicy (zniszczenie wszystkich dokumentów), akcji na żandarmów zakwaterowanych w Nowym Dworze w celu zdobycia broni, na odcinku 4 km słupów telefonicznych pod Pogorzelą, obserwacji i likwidacji konfidenta w Hucie Mińskiej, sabotażu na kolei.  Po przymusowym wcieleniu do armii gen. Berlinga (wybór: albo obóz na wschodzie, albo służba w komunistycznym wojsku), Świadek walczył w 1945 r. pod Berlinem.  

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony