Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30436,Notacja-z-Tomaszem-Szymanskim.html
2023-02-07, 10:24

Notacja z Tomaszem Szymańskim

Nagranie notacji odbyło się 22.03.2022 r.

Pan Tomasz Szymański opowiedział nam o swoim dzieciństwie, o korzeniach rodzinnych, perypetiach ojca podczas I wojny światowej, rewolucji bolszewickiej i pierwszych lat wolnej Polski. Duża część relacji dotyczy Powstania Warszawskiego, gdzie rodzina Szymańskich cudem ocalała z Rzezi Ochoty. Najwięcej miejsca Świadek poświęcił swojemu stryjowi – podpułkownikowi kawalerii WP Lucjanowi Szymańskiemu „Janczarowi”. Lucjan w 1918 r. służył w I Korpusie Wschodnim, następnie walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1939 r. jako II zastępca dowódcy walczył w 11 pułku ułanów, uciekł z niemieckiej niewoli i włączył się w konspirację ZWZ-AK. Był ostatnim dowódcą Podokręgu Wschodniego Obszaru Warszawa AK. Aresztowany 23 grudnia 1944 r., był więziony w Siedlcach i w „Toledo”, zamordowany (powieszony) 5 marca 1945 roku.  

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony