Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30575,Notacja-z-Adamem-Baranskim.html
2024-05-28, 00:22

Notacja z Adamem Barańskim

Nagranie notacji odbyło się 05.04.2022 r.

Pan Adam Barański (ur. 1935 r.) opowiedział nam o swojej rodzinie i swoim dzieciństwie. Zrelacjonował przedwojenną sytuację w Polsce, przemarsze wojsk oraz wybuchu wojny – niemiecke bombardowania i cofanie się polskich wojsk. Opowiedział o codziennym życiu okupacyjnym na polskiej wsi, o problemach z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, przymusowych kontyngentach dla Niemców i inne pracach świadczonych na rzecz okupantów (utwardzenia dróg, nocna straż, itp.). Pan Adam wspominał również o swoim rodzeństwie, o braciach, którzy byli siłą zabierani na roboty przymusowe (np. jeden z braci pracował w kwaterze Hitlera w „Wilczym Szańcu”).

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony