Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/30577,Notacja-z-Marianem-Wysockim.html
2024-05-27, 23:34

Notacja z Marianem Wysockim

Nagranie odbyło się 05.04.2022 r.

Pan Marian Wysocki (ur. 1936 r.) opowiedział nam o okupacji niemieckiej zapamiętanej oczami dziecka. Ojciec Świadka we wrześniu 1939 r. walczył w obronie Oksywia i dostał się do niemieckiej niewoli. Matka z dzieckiem była wywieziona pod Koszalin do pracy u bauera. 4-letni Marian musiał również pracować – pasał gęsi i wykonywał inne czynności. Ale był męczony psychicznie i fizycznie. Gospodyni Niemka specjalnie źle liczyła gęsi i biła chłopca, kiedy ilość się nie zgadzała. W tym czasie ojciec został przekwalifikowany z jeńca na robotnika przymusowego i trafił do pracy do wsi niedaleko od swojej rodziny. Małżeństwo Wysockich dało odpowiednie łapówki i rodzina mogła zamieszkać razem, będąc w dalszym ciągu na robotach przymusowych. Ojciec Świadka działał w konspiracji, a dziadek dla niepoznaki przyjął Eingedeutche’a.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

 

Opcje strony