Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/31876,Notacja-z-Danuta-Jankowska.html
2024-05-28, 00:06

Notacja z Danutą Jankowską

Nagranie odbyło się 16.05.2022 r.

Pani Danuta Jankowska z d. Sekuła (ur. 1938 r.) zrelacjonowała nam swoje dzieciństwo przypadające na czasy II wojny światowej i niemieckiej okupacji. Ważnym aspektem jej opowieści jest historia ojca Władysława Sekuły, który musiał ukrywać się przed Niemcami. Pod koniec wojny został złapany, aresztowany i zamordowany. Dom rodzinny spalono, a matka z małą Danusią zostały bez niczego. W kolejnej części nagrania Pani Danuta opisuje trudne i biedne powojenne czasy oraz swoje dalsze ścieżki życiowe.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony