Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/31879,Notacja-z-Stanislawem-Wasilow.html
2024-05-28, 01:11

Notacja z Stanisławem Wasilów

Nagranie notacji odbyło się 16.05.2022 r.

Pan Stanisław Wasilów (ur. 1935 r.) przedstawił nam historię swojej rodzinnej miejscowości – Study (położonej niedaleko Iławy). Zrelacjonował początek wojny we wrześniu 1939 r. –  ewakuację na zachód, a później powrót do domu. Z notacji możemy dowiedzieć się o codziennym życiu w czasie niemieckiej okupacji (problemy z żywnością i handel wymienny) i represjach skierowanych wobec ludności polskiej. Interesującym wątkiem jest opowieść o pracy przymusowej na rzecz Niemiec – dwaj bracia Pana Stanisława musieli pracować dla Niemców. Jeden z nich przez kilka miesięcy budował piec krematoryjny w obozie Stutthof. Drugi pracował przy naprawie torów kolejowych. Temu drugiemu Stanisław jako kilkuletni chłopiec przynosił chleb i w kawałkach przerzucał przez ogrodzenie. Nagranie zamykają czasy powojenne – działalność polityczna i społeczna Pana Stanisława oraz jego praca w edukacji.   

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony