Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/31882,Notacja-z-Pawlem-Jadanowskim.html
2024-05-21, 10:12

Notacja z Pawłem Jadanowskim

Nagranie notacji odbyło się 16.05.2022 r.

Pan Paweł Jadanowski (ur. 1936 r.) opowiedział nam o domu rodzinnym w Radomnie, rodzicach i rodzeństwie. Głównym tematem notacji jest niemiecka okupacja oraz represje skierowane przeciw Polakom i Żydom. W czasie wojny ojciec Pana Pawła pomagał sowieckim spadochroniarzom, co po 1945 r. sprawiło, że został aresztowany przez NKWD. Pan Paweł Jadanowski wspomina również swojego wujka – Żołnierza Wyklętego Franciszka Jadanowskiego „Lwa” (1919-1947).

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony