Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/31883,Notacja-z-Lechem-Heringiem.html
2024-05-27, 23:42

Notacja z Lechem Heringiem

Nagranie notacji odbyło się 17.05.2022 r.

Pan Lech Hering (ur. 1938 r.) opowiedział nam o początku II wojny światowej w Radomnie, o swoim ojcu nauczycielu Brunonie Heringu – aresztowanym i zamordowanym przez Niemców na początku okupacji. Po tym fakcie rodzina Heringów (babcie, matka i pięcioro dzieci) została wyrzucona z mieszkania przy szkole i musiała zmieścić się w malutkim pokoju. Lech Hering zapamiętał moment wkroczenia Armii Czerwonej w 1945 r.  – nocowanie sowieckich żołnierzy i spożywanie zapasów rodziny – przetworów z jagód i grzybów. W dalszej części nagrania Pan Lech przedstawia powojenne ścieżki swojej edukacji i kariery zawodowej.

Notacja ukaże się na naszym poratlu.

Opcje strony