Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34416,Notacja-z-Bronislawem-Prawda.html
2023-04-01, 18:12

Notacja z Bronisławem Prawdą

Nagranie notacji odbyło się 21.01.2022 r.

Prawda Bronisław opowiedział nam o tragicznych, rodzinnych losach związanych z więzieniem w Forcie III w Pomiechówku miejscu masowych egzekucji wielu polskich obywateli. Zbrodni dokonywali Niemcy.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony