Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34425,Notacja-z-Jozefem-Marianem-Trojanowskim.html
2024-05-27, 23:23

Notacja z Józefem Marianem Trojanowskim

Nagranie notacji odbyło się 31.05.2022 r.

Józef Marian Trojanowski – na początku niemieckiej okupacji został zabrany na roboty przymusowe. Za karę, że na wezwanie stawił się dopiero za trzecim razem został skierowany do pracy w KL Auschwitz. W obozie pracował m.in. przy ziemnych wykopach oraz przy instalacji kabli. Pewnego razu mając przepustkę z robót – uciekł z Auschwitz i dotarł do rodzinnych stron. Od tego czasu musiał się ukrywać, a jednocześnie podjął współpracę z partyzantką AK.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony