Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34455,Notacja-z-Januszem-Ramotowskim.html
2024-03-04, 20:15

Notacja z Januszem Ramotowskim

Nagranie notacji odbyło się 28.08.2022 r.

Pan Janusz Ramotowski opowiedział nam o swojej aktywności młodzieżowej w okresie PRL. Po wybuchu stanu wojennego zaangażował się w działania Grup Oporu Solidarni. Od 1982 r.  współprowadził (z Wojciechem Fabińskim) sekcję transportu RKW, odpowiadał za kontakt z RKW Mazowsze i dostarczenie sprzętu do odbiorców. Od 1984 r. odbierał sprzęt przemycany zza granicy i  organizował kanał przerzutowy bibuły za granicę.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony