Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/34462,Notacja-z-Wiktorem-Swierczem.html
2024-05-28, 01:01

Notacja z Wiktorem Świerczem

Nagranie notacji odbyło się 04.10.2022 r.

Pan Wiktor Świercz opowiedział nam o współpracy z KOR oraz o działalności w NZS na Politechnice Warszawskiej. W stanie wojennym włączył się w organizowanie Grup Oporu Solidarni, był szefem grupy „Waldeczków”.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony