Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/37026,Notacja-z-Janem-Witkowskim.html
2024-04-13, 03:06

Notacja z Janem Witkowskim

Nagranie notacji odbyło się 22.03.2023 r.

Przeprowadziliśmy rozmowę z Janem Antonim Witkowskim ps. „Jaś” (ur. 1931 r.), który podczas Powstania Warszawskiego był łącznikiem w batalionie „Iwo”. Po walkach był jeńcem niemieckiego obozu w Standbostel.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony