Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/37038,Notacja-z-Andrzejem-Goralem.html
2024-04-24, 20:36

Notacja z Andrzejem Góralem

Nagranie notacji odbyło się 08.02.2023 r.

Pan Andrzej Góral opowiedział nam historię przechowywania w jego domu rodziny żydowskiej, która ukrywała się pod podłogą mieszkania od wiosny do listopada 1942 roku.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony