Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/37219,Notacja-z-Maria-Jolanta-Opalinska.html
2024-04-13, 03:02

Notacja z Marią Jolantą Opalińską

Nagranie notacji odbyło się  15.11.2022 r.

Pani Maria Opalińska urodziła się w 1940 r. Jej dziadkowie i rodzice mieszkający wraz z nią we wsi Holendry Baranowskie w powiecie Grodzisk Mazowiecki podczas II wojny światowej ukrywali tam Polaków narodowości żydowskiej. Była świadkiem tych wydarzeń. Opowiada też o innych przykładach dobrych i złych relacji polsko-żydowskich w rejonie ich wsi. Relacjonuje jak przebiegała jej edukacja i życie zawodowe w realiach PRL.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony