Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38199,Notacja-z-Wanda-Kialka.html
2024-04-13, 02:39

Notacja z Wandą Kiałką

Nagranie notacji odbyło się 10.05.2023 r.

Pani Wanda Kiałka opowiedziała nam o II wojnie światowej, o swojej działalności w konspiracji AK na Wileńszczyźnie oraz o akcji „Ostra Brama”. W dalszej części notacji mówiła o sowieckich represjach: aresztowaniu, skazaniu i więzieniu. Jednakże największy ładunek emocjonalny ma z pewnością fragment nagrania dotyczący katorżniczej pracy na Wschodzie i szczegółowy opis życia w łagrach.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony