Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38200,Notacja-z-Eugeniuszem-Praczukiem.html
2024-04-13, 01:32

Notacja z Eugeniuszem Praczukiem

Nagranie notacji odbyło się 11.05.2023 r.

Świadek opowiedział nam o zawierusze wojennej, niemieckiej okupacji, pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy oraz o własnej działalności konspiracyjnej w AK i służbie w 27 Wołyńskiej DP AK. Ważnym wątkiem opowieści jest moment aresztowania przez sowietów i próba wywózki na Sybir. Pan Eugeniusz Praczuk uciekł z transportu i dołączył do wojsk 1 AWP gen. Berlinga. W styczniu 1945 r. został dowódcą plutonu łączności w 4 Brygadzie Pancernej. Walczył nad Nysą Łużycką i pod Budziszynem.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony