Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38215,Notacja-z-Ignacym-Leja.html
2024-04-24, 21:57

Notacja z Ignacym Leją

Nagranie notacji odbyło się 28.04.2023 r.

Pan Ignacy Leja, Kresowiak opowiedział nam o zbrodniach ukraińskich na Polakach podczas II wojny światowej oraz o swoich powojennych losach, m.in. o zawodowej służbie wojskowej w siłach powietrznych PRL i licznych pasjach prywatnych.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony