Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38317,Notacja-z-Piotrem-Woyciechowskim.html
2024-05-28, 00:50

Notacja z Piotrem Woyciechowskim

Nagranie notacji odbyło się 21.04.2022 r.

Świadek opowiada o wartościach i rodzinnych korzeniach, które go ukształtowały. Jako nastolatek zaangażował się w działalność opozycyjną, trafił do Grupy Gerarda, wchodzącej w skład Grup Oporu Solidarni. Brał udział m.in. w akcjach ulotkowych czy organizowaniu manifestacji. Współtworzył również grupę emiterów podziemnego Radia „Solidarność”. Jednocześnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Po wyborach w 1989 r. zaangażował się w prace Komitetu Obywatelskiego. W okresie rządu Jana Olszewskiego został szefem specjalnego Wydziału Studiów w MSW, którego zadaniem było przygotowanie materiałów do ustawy lustracyjnej. W notacji odnosi się również do kwestii wpływu agentury SB w warszawskim podziemiu solidarnościowym.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony