Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38326,Notacja-z-Jozefem-Malinskim.html
2024-05-28, 00:26

Notacja z Józefem Malińskim

Nagranie notacji odbyło się 29.09.2022 r.

Pan Józef Maliński opowiedział nam o swoich rodzicach  Janie i Annie Malińskich odznaczonych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za ratowanie i ukrywanie Żydów na terenie swojego gospodarstwa.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony