Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38328,Notacja-z-Krzysztofem-Frydrychem.html
2024-05-27, 23:08

Notacja z Krzysztofem Frydrychem

Nagranie notacji odbyło się 29.09.2022 r.

Pan Krzysztof Frydrych wspomina działalność w okresie stanu wojennego, kiedy zaangażował się w akcje specjalne: plakatowanie, ulotkowanie, kolportaż, nagrania fonograficzne wykorzystywane w działalności wydawniczej. Po aresztowaniach przeprowadzonych w grupie kontynuował działalność kolporterską, organizował niewielkie dostawy papieru, wydawał albumy fotograficzne, druk na sicie. Od 1986 roku członek Grup Oporu “Solidarni” pseudonim “Brodaty” w grupie Piotra Izgarszewa. Fotografował i dokumentował działalność grupy. Użyczał własnego oraz organizował lokale dla emisji Radia “Solidarność”. Zatrzymany przez SB podczas akcji transparentowej dla KPN 30-04-1988 r. Czynny uczestnik kampanii wyborczej w 1989r.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony