Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38329,Notacja-z-Marianem-Wojtasem.html
2024-05-28, 00:38

Notacja z Marianem Wojtasem

Nagranie notacji odbyło się 04.10.2022 r.

Pan Marian Wojtas opowiedział nam swoje wspomnienia z czasów II wojny światowej. Już na samym początku, po kampanii wrześniowej zbierał na pobojowiskach broń, amunicję i materiały wybuchowe. Następnie cały ten arsenał przekazał miejscowej konspiracji Batalionów Chłopskich. W ten sposób Marian Wojtas znalazł się w placówce BCh w Michałowie, a wcześniej cudem uniknął wywózki na roboty przymusowe do Rzeszy. Świadek opowiada o akcjach konspiracyjnych, o walkach z UPA, przynależności do Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa (od lipca 1944 r.). Jest inicjatorem i redaktorem wielotomowego „Słownika biograficznego żołnierzy Batalionów Chłopskich”.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony