Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38353,Notacja-z-Romanem-Lipcem.html
2024-04-13, 01:39

Notacja z Romanem Lipcem

Nagranie notacji odbyło się 05.12.2022 r.

Pan Roman opowiedział nam o Powstaniu Warszawskim, podczas którego jako starszy strzelec służył w batalionie „Zaremba-Piorun”, Śródmieście Południe. Uczestniczył w zdobyciu Zakładów Jajczarsko-Mleczarskich przy ul. Hożej 51, a także innych akcjach powstańczych. Po upadku Powstania trafił do niewoli niemieckiej, z której został wyzwolony przez armię amerykańską.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony