Opowiedziane

https://opowiedziane.ipn.gov.pl/ahm/aktualnosci/38791,Notacja-z-Andrzejem-Pacalowskim.html
2024-04-13, 01:26

Notacja z Andrzejem Pacałowskim

Nagranie notacji odbyło się 05.05.2023 r.

Świadek opowiada o ukrywaniu rodziny żydowskiej przez jego rodziców podczas okupacji niemieckiej w Lublinie, wraca wspomnieniami do podróży do siostry w Kuwejcie w latach sześćdziesiątych, a następnie do działalności w Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania w Płocku. W stanie wojennym został internowany w ośrodkach w Mielęcinie i w Kwidzynie, a po zwolnieniu w 1983 r. wyjechał wraz z żoną do USA.

Notacja ukaże się na naszym portalu.

Opcje strony